Obecní knihovna Blažovice
Naposledy aktualizováno: 12.2.2019

Prozatím nep?ipravujeme žádné akce, ale můžeme Vás seznámit s 

V?SLEDKY ?INNOSTI KNIHOVNY ZA ROK 2012
Po?et obyvatel obce: 1162

Fond:
Celkem      Nau?ná        Beletrie       Tituly ?asopisů
 5346          1007          4339                5

Nové knihy:            Vým?nný fond:
   145              Soubory      Svazky
                        7            407

Výpůj?ky:
                  Pro dosp?lé        Pro d?ti
Celkem       nau?ná  beletrie  nau?ná beletrie   ?asopisy
 6336          166    4418     117    986       649 
 

?tená?i:                            Návšt?vníci
Celkem     do 15 let     knihovny   internetu  webu
  137          37          962        3         2370