Obecní knihovna Blažovice
Naposledy aktualizováno: 12.2.2019

POPLATKY
ro?ní poplatek pro dosp?lé                      30,-- K?
ro?ní poplatek pro d?ti do 15 let              15,-- K?

ODEB?RAN? ?ASOPISY
ABC, ?ty?lístek, Kv?ty, Receptá?, Vlasta